Home

Paragrafen

De verantwoording over het gevoerde grondbeleid, de actualisatie van de grondexploitaties, de risicoanalyse en de ontwikkeling van de algemene reserve grondbedrijf en de voorziening verlieslatende exploitaties zijn na te lezen in het Zomerbericht vastgoed 2022.
De beleidskaders voor het voeren van grondexploitaties liggen vast in de ontwikkelagenda.
Het zomerbericht bevat informatie over:

  • Verantwoording gevoerde grondbeleid
  • De lopende grondexploitaties
  • De risico-analyse
  • Ontwikkeling van de algemene reserve grondbedrijf en de voorziening verlieslatende exploitaties

Hieronder een toelichting op hoofdlijnen:
De gemeente kent in totaal 14 actieve grondexploitaties. Hieronder is het resultaat ervan samengevat:

Wonen

Economie/ Bedrijventerreinen

Totaal

Aantal GREX-en per 01-01-2022

11

3

14

Afgesloten per 31-12-2021

1

geen

1

Einddatum langst lopende GREX

2023

2027

Boekwaarde per 01-01-2022

€ 15,3 mln. negatief

€ 6,0 mln. negatief

Resultaat per 01-01-2022 (EW)

€ 9,6 mln. negatief

€ 1,6 mln. positief

Resultaat per 01-01-2022 (NCW)

€ 9,2 mln. negatief

€ 1,6 mln. positief

Aantal met winst | verlies

7 |4

2 | 1

De exploitaties binnen het Stationsgebied en de Rijtse Vennen hebben een langere looptijd dan verwacht. Als gevolg daarvan daalt het resultaat op wonen met ongeveer € 0,4 mln. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de forse rentelast die samenhangt met de hoge boekwaarde. Daar staat tegenover dat de verkoop van gronden in Helenaveen sneller dan bedacht heeft plaatsgevonden dat er nu over gedacht wordt de tweede fase reeds op te starten. In 2021 is 1 grondexploitatie afgesloten (Beukenstraat). In totaal zijn er in 2021 21 bouwkavels verkocht in plaats van de begrote 127. Voor veel woningbouwprojecten geldt dat ze in een afrondende fase zitten en dat kavels op papier verkocht zijn. De verwachting is dat de bestaande exploitaties doorlopen tot eind 2024.
Begin 2022 is de GREX-Meistraat door de raad vastgesteld.
Bij de bedrijventerreinen is het verwachte resultaat met ongeveer een € 1 mln. toegenomen. Alle GREX-en sluiten met een positiever dan eerder begroot, mede als gevolg dat de inrichting van het openbaar gebied goedkoper is geworden. Voor de bedrijfskavels geldt hetzelfde als bij de woningen; verkoop loopt maar levering is verschoven naar 2022. Willige Laagt kent hier de langste looptijd (2027).
De totale boekwaarde van de GREX-en is met circa € 0,7 mln. afgenomen ten opzichte van het vorige jaar.
De volgende exploitaties zijn binnen de gemeente actief:

Projectnaam

Kern

Type

Resultaat

Spoorzone Middengebied

Deurne

Woningbouw

Negatief

Spoorzone Katoenstraat

Deurne

Woningbouw

Negatief

De Rijtse Vennen

Deurne

Woningbouw

Negatief

Kleine Bottel 2.0 (vrije kavels + CPO)

Deurne

Woningbouw

Positief

Helenaveen Zuid

Helenaveen

Woningbouw

Negatief

Kranenmortel-Zuid

Deurne

Bedrijventerrein

Positief

Binderen Zuid

Deurne

Bedrijventerrein

Positief

Willige Laagt

Liessel

Bedrijventerrein

Negatief

Burgemeester Roefslaan

Deurne

Woningbouw

Positief

Korte Zeilkens

Neerkant

Woningbouw

Positief

Liesselseweg

Deurne

Woningbouw

Positief

Mariastraat 18a/ gymzaal Zeilberg

Deurne

Woningbouw

Positief

Milhezerweg/ Allemansland

Deurne

Woningbouw

Positief

Vlierdenseweg

Vlierden

Woningbouw

Positief

Voor meer informatie over het project wordt verwezen naar de bijlage Zomerbericht Vastgoed.
Omdat het aantal te verkopen kavels op dit moment beperkt is en om beter te kunnen inspelen op de behoefte in de markt is er voor de verschillende te verkopen kavels een prijs vastgesteld in plaats van een prijs per type en kern.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33