Thema's

Een gezonde lokale economie

Verbonden partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Innovatiehuis De Peel

Overige verbonden partijen

Het Innovatiehuis heeft vier doelstellingen. Namelijk het vergroten van:
- het vermogen resultaatgericht samen te werken;
- het vermogen te reflecteren en te innoveren;
- de toegang tot geld en kennis van elders;
- het delen van regiosuccessen.
De doelstelling op dit moment is beleidsmatig.

Metropool Regio Eindhoven (MRE)

Gemeenschappelijke regelingen

In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 zijn de volgende vier thema’s opgenomen als regionale thema’s, elk met hun eigen opgaven:
- Economie
- Mobiliteit
- Energietransitie
- Transitie Landelijk Gebied
Daarnaast bevat het akkoord een beschrijving van de governance en van de wijze van samenwerking.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33