Thema's

Een gezonde lokale economie

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

Kermissen                      Nadeel € 36.000
In 2021 zijn door corona diverse kermissen afgelast. Er zijn daarom nauwelijks pachtinkomsten gerealiseerd, terwijl er wel vaste kosten -met name elektra- zijn gemaakt.

Grond exploitatie (Fysieke bedrijfsinfrastructuur)
Er zijn in 2021 € 4,7 mln. miljoen minder baten gerealiseerd als gevolg van lagere verkoopopbrengsten. Deze verkoopopbrengsten schuiven door naar volgend jaar en daaropvolgende jaren. In onder andere de volgende projecten was sprake van lagere verkoopopbrengsten:

  • Kranenmortel.: geen verkoopopbrengsten
  • Binderen-zuid: geen verkoopopbrengsten
  • Willige Laagt: geen verkoopopbrengsten

Lagere opbrengsten betekent automatisch ook een lagere overboeking naar de balans waardoor er voor nagenoeg hetzelfde bedrag lagere lasten zijn. Dit is conform de financiële regels.
Zie voor verdere toelichting het Zomerbericht.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33