Thema's

Goede voorzieningen

x € 1.000

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Investering afsluiten

Uitvoerings periode

Rioolspuit Rior 2021

-25

-25

nee

2022

Tractor Kubota M9540 (2021)

-50

-46

-4

ja

Zuigwagen Trilo SG4 (2021)

-40

-33

-7

ja

Maaibalk 2021

-15

-10

-5

nee

2022

Kruisstr/voorm huishoudschool groen

-30

-21

-9

nee

2022

Maaiarm met snoeideck 2021

-30

-30

nee

2022

Maatschappelijke voorziening in buurt

-10.000

-70

-9.930

nee

2022-2030

Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO)

-666

-666

nee

2022-2024

MCConnel maaiarm met snoeideck (2016)

18

-18

ja

MVidB - Toplaag renovatie

-400

400

nee

2022

Saldo

-10.856

-591

-10.265

Maatschappelijke voorzieningen in buurt
Toplaagrenovatie
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt aangenomen. Daarmee zijn de financiële en beleidskaders voor de komende tien jaar vastgesteld.

Voor toplaagrenovaties buitensportvelden is € 400.000 beschikbaar gesteld.
Zes verenigingen hebben subsidie aangevraagd en ontvangen voor de toplaagrenovatie van één van hun velden. In 2021 hebben vijf verenigingen de toplaagrenovatie afgerond. Eén vereniging streeft naar realisering in de zomer van 2022.
Turnhal Deurne
IVOD/OMO gaat bij het scholenvierkant een school bouwen. Dit biedt voor KDO de mogelijkheid om aldaar een gymsportcentrum te bouwen op grond van IVOD/OMO. Het centrum wordt eigendom van KDO; de grond blijft eigendom van IVOD/OMO. Hiertoe gaan genoemde partijen een erfpachtovereenkomst met opstalrecht aan.
KDO en IVOD/OMO zijn met elkaar in gesprek over onder meer de gebruiksvoorwaarden van de grond, het gebruiksvolume voor het onderwijs en de oppervlaktebehoefte. Dit kan leiden tot een eventuele bijstelling van de businesscase.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33